من سی و چهار سال پیش در سپیده دم پنجمین روز از پنجمین ماه سال پنجاه و پنج در محله ی پیرعلم بابل به دنیا آمدم. از آنچه گذشت و آنچه از پی خواهدآمد هیچ نمی دانم. تنها به این امید زنده ام که بدانم آمدن و رفتنم از بهرچه می توانست باشد. پس، دلخوش آن روز، این روز خود را پاس می دارم.
 خوشحالم که از سر تصادف آغاز به کار این صفحه با تقویم زندگی ام همراه شد. آن را به فال نیک می گیرم و امیدوارم که تلاش های از این پس سودی برای خودم و دیگران داشته باشد.

صفحه 67 از 67
صفحه قبلی |<< << < ... 66  [67]